Spausdinti
Šia knyga pradedamas skelbti originalia rašyba žemaitiškai parašytas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) botanikos veikalo „Taislius augyminis“ („Augalų sistema“) rankraštis.

Ramunėlė Jankevičienė, Ona Kažukauskaitė, Elona Marija Ložytė, Giedrius Subačius, Rita Šepetytė, Marius Tamulionis
Jurgis Ambraziejus Pabrėža „Taislius augyminis, I–223“ (+ CD)
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.

    Šia knyga pradedamas skelbti originalia rašyba žemaitiškai parašytas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) botanikos veikalo „Taislius augyminis“ („Augalų sistema“)* rankraštis. Knygoje spausdinamas I–223 psl. rankraščio, saugomo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (f. 124 – 7), perrašas, o pridedamoje kompaktinėje plokštelėje skaitytojai ras skelbiamos rankraščio dalies faksimilę. Tai pirmas autentiška rašyba publikuojamas J. Pabrėžos rankraštis.
 

    Pirmojoje Taisliaus augyminio dalyje skelbiamas jo įvadas (Prajows) (I–LXI), 17 lentelių su piešiniais ir 1–223 J. Pabrėžos ranka numeruoti puslapiai. Juose aprašytos 5 augalų gaujos (klasės). Kadangi tai tik dalis rankraščio, atsisakyta pavardžių, vietų vardų ir kitų rodyklių. Jos turėtų būti išleistos arba atskiru leidiniu, arba paskutinės rankraščio dalies publikacijos pabaigoje. Ten turėtų būti ir J. Pabrėžos aprašytų naujų taksonų sąrašas.

   Knygos rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.

 

* Žodis „augyminis“ originale atspausdintas su klaida – turėtų būti „augūminis“.