Spausdinti
, leksika , programos
Knyga tęsia „Tarmių tekstyno“ seriją. Leidinyje apžvelgtos Jurbarko šnektos ypatybės ir pateikti šnektos tekstai, užrašyti išsamia fonetine transkripcija.

Jurbarko apylinkių tekstai (+CD).
Sudarė Vilija Sakalauskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013.

„Jurbarko apylinkių tekstai“ tęsia „Tarmių tekstyno“ seriją. Leidinį, kaip ir ankstesnius, sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė, kurioje galima išgirsti visus knygoje esančius tekstus.

Pasakojimuose ir prisiminimuose atsispindi šio turtingo pilių, piliakalnių, dvarų, įstabių bažnyčių, dar turtingesnio talentingų žmonių krašto istorija, buitis, papročiai ir tradicijos, šventės, kasdieniai darbai, šeimos narių, giminaičių ir kaimynų santykiai, kaimo reikalai, vaikystės ir jaunystės prisiminimai.

Knygoje pateikiami tekstai iš vakarų aukštaičių kauniškių šiaurinės dalies, esančios dešinėje Nemuno pusėje, t. y. iš kelių Jurbarko rajono kaimų – Paulių̃, Stakių̃, Gudžiū́nų, Greičių̃, Raudonė́nų, Mikutáičių I, Vãdžgirio. Tarminiai tekstai užrašyti išsamia dialektologine transkripcija.

Tikimasi, kad „Jurbarko apylinkių tekstai“ ir kompaktinė plokštelė bus naudinga įvairių sričių mokslininkams, dėstytojams, studentams, mokytojams, moksleiviams ir visiems, kurie domisi lietuvių kalbos tarmėmis.


Knygos ir kompaktinės plokštelės rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.
 

Daugiau serijos leidinių: