Spausdinti
Knygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės santuokos ir krikšto metrikų aktuose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai (krikštavardžiai, tėvavardžiai, pavardės bei pravardės) ir vietovardžiai: pateikta šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją.

Jonas Palionis
XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

Šioje knygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės santuokos ir krikšto metrikų aktuose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai (krikštavardžiai, tėvavardžiai, pavardės bei pravardės) ir vietovardžiai: pateikta šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją, bibliografinių duomenų apie nagrinėjamuosius šaltinius, taip pat paliesti asmenvardžių ir vietovardžių rašybos, slavinimo, darybos, etinės priklausomybės, raidos ir kai kurie kiti dalykai. Be to, knygoje galima rasti minėtų tikrinių vardų sąrašus.

Knyga gali būti įdomi, ne tik tikrinių vardų tyrinėtojams, bet ir platesniajai visuomenei, ypač pietų Lietuvos žmonėms, nes joje nemažai ir ligi šių dienų išlikusių garsių žmonių pavardžių.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos lėšų rėmė knygos leidybą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė