Spausdinti
Išleistas naujas lietuvių kalbos kultūros vadovėlis.

Jolita Griškevičienė, Cecilija Lapkuvienė, Gražina Navalinskienė, Rima Šmulkštytė
Lietuvių kalbos kultūros vadovėlis kolegijoms.
Vilnius: Homo liber, 2003.

Šio kalbos kultūros vadovėlio tikslas – padėti studentams įsigyti būtiniausių lietuvių kalbos kultūros ir kalbos etiketo žinių, išmokti taisyklingai vartoti kalbos mokslo ir profesijos terminus, parengti ir įforminti informacinius, tvarkomuosius bei organizacinius dokumentus, suformuoti taisyklingos kalbos bei savarankiško mokymosi įgūdžius, skatinti saviugdą, kūrybiškumą, bendruosius gebėjimus.
Vadovėlį sudaro Įvadas ir septyni skyriai – Tartis, Kirčiavimas, Leksika, Žodžių daryba, Morfologija, Sintaksė, Lietuvių kalbos vartojimas ir etiketas. Kiekviename skyriuje pateikiama reikalingiausių terminų žodynėlis, svarbiausia teorinė medžiaga, praktinio darbo užduotys, tekstai, literatūros sąrašas, pratimų ir testų atsakymai.
Knyga skiriama moksleiviams ir studentams, kurie joje ras įdomios informacijos, skatinančios labiau domėtis kalbos kultūra, bei dėstytojams, kuriems tai bus mokomoji priemonė studentų ir moksleivių kalbos kultūrai ugdyti.

Knygos leidimą parėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą lėšų.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė