Spausdinti

Rekomenduojame naują kalbos praktikos leidinį „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas“ (Liuksemburgas, 2014). Simboliška, kad šis leidinys paskelbtas minint 10 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato generalinio direktoriaus Ryčio Martikonio teigimu, iš tuomečių ES valstybių naujokių tokį parengė vieninteliai lietuviai. (Leidinys apsvarstytas VLKK laikinosios pakomisės, skelbiamas Europos Komisijos svetainėje.)...


     Internete paskelbtas naujas kalbos praktikos leidinys – „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas, PDF, 1.28 MB (Liuksemburgas, 2014), parengtas ES institucijų vertimo tarnybų atstovų, koordinuojant Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniam direktoratui.

     Simboliška, kad šis „Vertimo vadovas“ pasirodė minint 10 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato generalinio direktoriaus Ryčio Martikonio teigimu, iš tuomečių ES valstybių naujokių tokį suderintą leidinį parengė vieninteliai lietuviai.

     Prie „Vertimo vadovo“ prisidėjo ir Kalbos komisija – 2010 m. rengėjų klausimams ir medžiagai svarstyti subūrė laikinąją pakomisę. Pakomisės darbe dalyvavo Komisijos nariai – A. Drukteinis (pirmininkas), L. Murinienė, R. Vladarskienė – ir kviestiniai ekspertai – L. Pažūsis (VU), N. Maskaliūnienė (VU), J. Kelpšienė (LRS Kanceliarija). Rengėjams svarstymuose atstovavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato kalbininkas E. Jakulis.

     Leidinį kol kas sudaro trys pagrindinės dalys: „Skiriamieji ženklai ir jų vartojimas“, „Rašyba“, „Skyryba“ ir priedai – dokumentuose vartojamų nelietuviškų frazių žodynėlis, Europos institucijų padalinių ir pastatų pavadinimų sąrašai (anglų, prancūzų, vokiečių ir lietuvių k.), standartinių formuluočių ir šablonų rinkiniai. Rengiama nauja, „Kalbos taisyklingumo“, dalis. Vadovą ketinama pildyti ir naujinti.

     Šis praktinis leidinys turėtų praversti vertėjams ir redaktoriams, ir ne vien europinių dokumentų. Jame atkartojamos daugelis aktualiausių leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (aprobuoto Kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58) taisyklių, su dalykinio stiliaus pavyzdžiais pateikiamos VLKK skyrybos nutarimų nuostatos ir dargi teikiama rekomendacijų anksčiau neaptartais skyrimo ženklų klausimais. Minėtas norminis leidinys išleistas 1992 m. ir jau tapo bibliografine retenybe, todėl labai svarbu, kad „Vertimo vadovas“ laisvai ir nemokamai prieinamas Europos Komisijos svetainėje, skyriuje „Vertimo raštu ir tekstų rengimo ištekliai“ (dar žr. ES leidiniai).
 

Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė 

-------------------- 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/what_the_european_commission_does/documents/interinstitutional_translation_guide_lt.pdf