Spausdinti
Atrinktos būdingiausios Gervėčių – lietuviškos „salos“ Baltarusijoje – dainų melodijos (32 įrašai).

Gervėčių melodijos
Sudarė ir parengė Vida Daniliauskienė, Joana Giedrė Razmukaitė
Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003.

„Gervėčių melodijų“ leidiniui atrinktos būdingiausios Gervėčių – lietuviškos „salos“ Baltarusijoje – dainų melodijos. Šių apylinkių dainos išlaikė daug senųjų dermių bruožų, jose randama senojo kaimo darbų, papročių ir apeigų sistemos fragmentų.

Šiame etnomuzikologiniame leidinyje atsiskleidžia ir tarmės leksikos klodai, kai kurios fonetinės ir morfologinės ypatybės.

Prie knygos pridėtoje kompaktinėje plokštelėje įrašytos 32 liaudies dainos, perteikiančios būdingus Gervėčių dainavimo stiliaus bruožus.

Leidinį parėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė