Spausdinti
Monografija skirta baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų morfo(no)logijos tyrėjams, ypač veiksmažodžių specialistams.

Erdvilas Jakulis
Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.

Monografijoje tiriama viena iš vadinamųjų mišriųjų veiksmažodžių grupių – priesagos –ėti a-kamieniai (tekėti, teka tipo) veiksmažodžiai. Darbą sudaro dvi dalys: pirmojoje pateikiamas šių veiksmažodžių aprašas (semantikos, morfologijos ir darybos, morfonologijos ypatumai). Antrojoje – nustatomi tiriamųjų veiksmažodžių giminaičiai kitose indoeuropiečių kalbose, aptariamos veiksmažodžių etimologijos ir paties tipo formavimosi būdai ir motyvai. Knygos gale yra priedai ir žodžių rodyklė.

Monografija skiriama baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų morfo(no)logijos tyrėjams, ypač veiksmažodžių specialistams. Monografija gali naudotis ir kalbotyros magistrantai ir doktorantai.

 

Knygos leidimą finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Parengė Julija Kundrotaitė