Spausdinti
Antrajame 2004 m. žurnalo numeryje 29 autoriai apžvelgia praeities ir nūdienos Alytaus apskrities kultūrinę situaciją.

Dainava
Dzūkų kultūros žurnalas. – Vilnius: UAB „Diemedžio“ leidykla, 2004, Nr. 2.

Antrajame 2004 m. žurnalo numeryje 29 autoriai apžvelgia praeities ir nūdienos Alytaus apskrities kultūrinę situaciją. Šio numerio rubrikoje „Kalbotyra“ spausdinamas Broniaus Savukyno straipsnis „Jotvingių palikimas Pietų Lietuvoje“, o rubrikoje „Etnografija“ Vytautas Lankininkas dzūkiškai rašo apie nakcigonių papročius jo gimtajame kaime.

„Dainavos“ redakcinė komisija stengiasi, kad žurnale atsispindėtų apskrities literatūrinis gyvenimas, todėl neatsitiktinai spausdinamas ir Ričardo Šileikos straipsnis „Tarptautinis literatūros festivalis. Poetinis Druskininkų ruduo: praeitis ir nūdiena“.

Tradicinės žurnalo rubrikos: „Istorija“, „Dzūkų kaimai“, „Kraštotyra“, „Etnografija“, „Dailė“, „Fotografija“, „Kalbotyra“, „Literatūra“,„Literatūra“, „Literatų klubas“, „Jaunųjų kūryba“, „Muzika“, „Gamta“.

 

Šiam žurnalo numeriui dalį lėšų skyrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.