Spausdinti
, leksika , programos
Knygoje pateikiama dialektologine transkripcija užrašytų Dusetų̃ apylinkių tekstų iš Kavólių, Bilei̇̃šių, Brogi̇̀škių, Sadū́nų kaimų ir iš paties Dusetų̃ miestelio. Įvadiniame straipsnyje pateikiama istorinių ir geografinių šio krašto žinių, aptariamos būdingiausios fonetikos, morfologijos, sintaksės ir leksikos ypatybės.

Dusetų apylinkių tekstai (+CD).
Sudarė Regina Rinkauskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013.

Knygą „Dusetų̃ apylinkių tekstai“ sudaro Įvadas ir transkribuoti šnektos tekstai su komentarais. Įvade minimi Dusetų̃ parapijos istorijos faktai, pateikiama ligšiolinių tyrimų apžvalga, išsamiau aptariamos fonetinės, morfologinės, sintaksės ir leksikos ypatybės, kurių pasitaikė transkribuotuose tekstuose.

Į knygą sudėti tekstai iš įvairių Dusetų̃ parapijos kaimų – Kavólių, Bilei̇̃šių, Brogi̇̀škių, Sadū́nų – ir iš paties Dusetų̃ miestelio. Didžioji dalis tekstų transkribuota iš Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve saugomų įrašų. Kai kuriuos įrašus pateikė dusetiškis prof. habil. dr. A. Pakerys, dar keletą įrašė Vilniaus edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto studentai.

Tekstų turinys įvairus: pasakojama apie karo, pokario metus ir sovietinį laikotarpį, apie jaunimo pasilinksminimus, įvairius darbus ir papročius, žuvų gaudymą, Sartų ežero vardą; primenamos meilės istorijos, sekamos pasakos.

Leidinys skiriamas visiems tarmių mylėtojams.


Knygos ir kompaktinės plokštelės rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.

Daugiau serijos leidinių: