Spausdinti
Lietuvių kalbos instituto išleistas antrasis „Dieveniškių šnektos žodyno“ tomas – tarsi paminklas tolimiausiam dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos pietrytiniam iškyšuliui ir čia išplitusiai Šalčininkų rajono Dieveniškių, Milkūnų ir Poškonių apylinkių šnektai, savo reikšme iš esmės prilygstančiai tokioms šio pakraščio šnektoms, kaip Gervėčių, Lazūnų, Armoniškių (Ramaškonių), Pelesos, Rodūnios, Zietelos ir kt. Dieveniškių šnekta laikoma viena iš atraminių pietrytinio lietuvių kalbos ploto pakraščio šnektų. Žodyną sudarė D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris, išleido Lietuvių kalbos institutas.

„Dieveniškių šnektos žodynas“ (T. 2: N–Ž)
Sudarė Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010.

        Antruoju „Dieveniškių šnektos žodyno“ tomu baigiamas ilgametis kolektyvinis Lietuvių kalbos instituto dialektologų darbas.  

        Pietrytinio lietuvių kalbos ploto pakraščio Dieveniškių (Šalčininkų r.) šnekta, kaip ir dabar už Lietuvos ribų nykstančios ar jau išnykusios Gervėčių, Lazūnų, Pelesos, Zietelos ir kt. šnektos, išsaugojo daug senoviškų gramatikos formų, žodžių, jų reikšmių. Tačiau jos raidą lėmė ir gana ilgą laiką vykę tiesioginiai, dažnai priverstiniai kontaktai su slavų – gudų, lenkų, rusų – kalbomis. Senųjų šnektos ypatybių nykimą ir naujųjų atsiradimą pastaruoju metu vis labiau skatina bendrinė lietuvių kalba.

        „Dieveniškių šnektos žodynas“ – nedidelės lietuvių kalbos ploto dalies, bet labai svarbių lietuvių kalbos mokslui, etninės kultūros istorijai duomenų sankaupa. Žodynas rodo ne tik Dieveniškių apylinkėse vartojamą leksiką, bet daugeliu atvejų atspindi ir kitus kalbos lygmenis. Duomenys jam surinkti mokslinių, kraštotyrinių ekspedicijų, išvykų metu, išrašyti iš visų žinomų, Dieveniškių šnektai skirtų publikacijų, įvairių rankraštinių šaltinių. Žodyno medžiagos rinkimo istorija išsamiai išdėstyta pirmajame „Dieveniškių šnektos žodyno“ tome.

       Žodyno rengimą  rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.