Spausdinti
Knygoje pateikiamas išsamus pietų žemaičių raseiniškių fonologinės balsių sistemos ir prozodijos aprašas.

Daiva Atkočaitytė
Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas.
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002.

Knygoje pateikiamas išsamus pietų žemaičių raseiniškių (patarmė apima Tauragės, Kelmės bei dalį Raseinių, Šilalės, Šilutės, Jurbarko rajonų) fonologinės balsių sistemos ir prozodijos aprašas. Susistemintos būdingiausios balsių ir prozodinių elementų ypatybės, objektyviais statistiniais ir eksperimentiniais metodais nustatyta tiriamųjų garsų ar reiškinių prigimtis. Taip pat išryškintos iki šiol dialektologų nepastebėtos pietų žemaičių raseiniškių vokalizmo ir prozodijos tendencijos.
Šio darbo išvados aktualios ne tik sinchroninei lietuvių dialektologijai, bet ir istorinei lietuvių kalbotyrai, tolesniems sociolingvistiniams tarmių niveliacijos tyrimams.

Knygos leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos lėšų.


Parengė Daiva Nenartavičiūtė