Spausdinti
Zietelos šnekta yra viena iš atraminių lietuvių kalbos periferinių šnektų už dabartinės Lietuvos sienos.

Aloyzas Vidugiris
Zietelos lietuvių šnekta
Vilnius: „Presvika“, 2004.

Zietelos šnekta yra viena iš atraminių lietuvių kalbos periferinių šnektų už dabartinės Lietuvos sienos. Šioje monografijoje pateikta 1955–1990 m. Zietelos apylinkėse surinkta šnektos medžiaga. Knygą sudaro trys skyriai: įvadas, fonetika ir morfologija. Šiuo darbu pirmą kartą stengtasi išryškinti būdingiausius Zietelos šnektos fonetikos ir morfologijos bruožus, juos gretinti su atitinkamomis kitų tarmių ypatybėmis, aptarti šnektos sandarą ir kiek įmanoma paaiškinti jos kilmę.

 

Knygos leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš programos „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ lėšų.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė