Spausdinti
Šį šešiakalbį (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–ispanų–rusų kalbų) aiškinamąjį terminų žodyną parengė Angelė Kaulakienė, Jonas Matukas, Vilius Palenskis, Vytautas Jonas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. Žodyną sudaro pagrindinė dalis ir penkios rodyklės; iš viso skelbiama daugiau kaip 4200 terminų...


A. Kaulakienė, J. Matukas, V. Palenskis, V. J. Valiukėnas, P. J. Žilinskas
Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014.
 

     Šis šešiakalbis (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–ispanų–rusų kalbų) „Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas“ yra „Radioelektronikos terminų žodyno“ (Vilnius: Litimo, 2000, 1341 p.), „Elektrotechnikos terminų žodyno“ (Kaunas: Technologija, 1999, 871 p.) ir „Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“ (Kaunas: Technologija, 2011, 871 p.) tąsa.

     Žodyne teikiama daugiau kaip 4200 lietuviškų terminų ir trumpos jų apibrėžtys. Sudarant šį žodyną buvo atsižvelgta į profesinės ir kasdienės žmonių veiklos sąsają su viena ar kita šiuolaikinės elektrotechnikos ir elektronikos sritimi. Prie elektrotechnikos ir elektronikos gaminių priskiriami įtaisai, prietaisai, aparatai, įrenginiai, mašinos ar įvairios sąrankos.

     Žodynas sudarytas ne tik iš lietuviškų terminų aiškinamosios dalies, bet ir iš penkių dvikalbių terminų žodynų: anglų–lietuvių, prancūzų–lietuvių, vokiečių–lietuvių, ispanų–lietuvių ir rusų–lietuvių kalbų. Pagal juos galima lengvai susirasti reikalingų lietuviškų terminų straipsnius pagrindinėje žodyno dalyje.

     Žodynas skiriamas elektrotechnikos ir elektronikos bei artimų sričių specialistams, dirbantiems gamybos, komercijos, buitinio aptarnavimo ir kitokiose įmonėse. Jis taip pat turėtų būti naudingas profesinių mokyklų moksleiviams, kolegijų ir universitetų studentams ir dėstytojams.

 

     Žodyno rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.