Spausdinti

   Rugsėjo 24 d. įvyko devintasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus ekspertus.

   Devintajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino kalbos programas vykdančių institucijų II ketvirčio ataskaitas;
2. paskyrė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertus;
3. apsvarstė Lietuvių kalbos instituto prašymą skirti papildomai lėšų projektui vykdyti;
4. priėmė sprendimą dėl A. Drukteinio leidinio „Lietuvių kalbos skyryba“ pirkimo ir paskirstymo šalies bibliotekoms;
5. apsvarstė sutarties dėl „Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo vykdymą;
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.