Spausdinti
, programos
Gruodžio 11 d. įvyko devintasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2015 m. išlaidų sąmatą.

Gruodžio 11 d. įvyko devintasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2015 m. išlaidų sąmatą;
2. nutarė tikslinti Lietuvių kalbos instituto paraišką projektą „Lietuvių, gudų ir lenkų tarmių sąveikos tyrimas: lingvistinis, sociolingvistinis ir geolingvistinis aspektai“ ir Klaipėdos universiteto paraišką projektą „Rytų aukštaičių šnektų sąveika XXI a.“ vykdyti;
3. paskyrė Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą 2014 m. vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus;
4. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų 2014 m. išleistų lituanistinių leidinių sąrašą;
5. svarstė kitus einamuosius reikalus.