Spausdinti
, programos
Spalio 24 d. įvyko devintasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas.

 

Spalio 24 d. įvyko devintasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto patikslintų paraiškų ekspertizes;
3. pratęsė Šiaulių universitete vykdomo lituanistikos mokslinio tyrimo projekto „Jokūbo Morkūno „Postilės“ (1600) mokslinio leidimo rengimas“ vykdymo terminą;
4. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų lituanistinių leidinių sąrašą;
5. išnagrinėjo lituanistikos mokslinio tyrimo projektų vadovų prašymus dėl išlaidų sąmatų tikslinimo;
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.