Spausdinti

Devintajame 2016-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje I. Mataitytė svarsto, kodėl gyvuoja verstinis posakis „viščiukus skaičiuoja rudenį“, analizuoja kitus naujesnius frazeologizmus; V. Karaciejūtė apžvelgia praėjusią vasarą ir rugsėjį vykusius kalbos renginius ir konferencijas, R. Urnėžiūtė – visus aštuonis periodinio Vilniaus universiteto leidinio „Vertimo studijos“ numerius, J. Kazlauskas – mokslo žurnalo „Bendrinė kalba“ 88-ąjį numerį; „Žiupsnelių“ skyrelyje – apie nesuprantamą tekstą Mergalaukio vokiečių karių kapinių informacinėje lentoje, klaidas LRT naujojo sezono atidarymo kalboje... Kviečiama dalyvauti nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“ ir mokslinėje konferencijoje „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. Spalio 15 dieną Vilniuje rengiamas Lietuvių kalbos draugijos XVI suvažiavimas.


TURINYS 

 

Inga Mataitytė. Sparnuotieji ir pelekuotieji frazeologijoje ..... 3

Autorė tęsia 2014 m. pradėtą straipsnių ciklą apie naująją lietuvių kalboje vartojamą frazeologiją, neįtrauktą į tradicinės frazeologijos žodynus (žr. straipsnius „Arklio metai frazeologijoje“, GK, 2014, nr. 8, p. 3–11, „Gyvūnai frazeologijos kailyje“, GK, 2015, nr. 11, p. 12–21).
Šį kartą domimasi naujaisiais frazeologizmais, sudarytais su paukščių, žuvų ir smulkiųjų gyvūnų (vabzdžių, kirmėlių) pavadinimais: kišti galvą į smėlį (kaip strutis); išskleisti (iškelti) povo uodegą; kelių erelis ar gaidelis; dėl paukščiuko ir dėl varnelės; lydekai paliepus, [kam nors] panorėjus; ieškoti sliekų ant asfalto (po asfaltu); kaip (it) vorai stiklainyje (stiklinėje, butelyje) ir kt.
Svarstoma, kodėl plačiojoje vartosenoje tebegyvuoja verstinis posakis viščiukus skaičiuoja rudenį, tikslinama verstinio posakio nei žuvis, nei mėsa kilmė.


Aktualijos

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“ ..... 9

Lietuvių kalbos instituto „Lituanistikos židinys“ ir Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti trečią kartą rengiamame nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“.


Apžvalga

Bendrinė kalba 88 (Joris Kazlauskas) ..... 11 

Vertimo studijos 1–8 (Rita Urnėžiūtė) ..... 13 


Informuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Naujieji Ukrainos gyvenamųjų vietovių vardai ir jų sulietuvintos formos ..... 19

Aistės Pangonytės parengtas pranešimas apie Ukrainos Aukščiausiosios Rados pakeistus gyvenamųjų vietovių vardus ir jų sulietuvintus variantus, žr. čia


Kronika

Personalijos ..... 20

Konferencijos, renginiai ..... 22

Glaustai apžvelgiami praėjusią vasarą ir rugsėjo mėn. vykę kalbos renginiai ir konferencijos. Išsamiau rašoma apie Lietuvos edukologijos universitete surengtą 3-iąją tarptautinę mokslinę konferenciją „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“. Jos pranešimų apžvalgą parengė Vitalija Karaciejūtė.


Žiupsneliai

Misija ir tikrovė ..... 27

Klausomės LRT naujojo sezono atidaryme pasakytos sveikinimo kalbos.

Vertimo eksperimentas Mergalaukyje ..... 28

Skaitome, kas parašyta Mergalaukio vokiečių karių kapinių informacinėje lentoje.


Iš skaitinių
..... 30

Nortono Džasterio (Norton Juster) knygos „Stebuklingoji būdelė“ (vertė Arvydas Sabonis) ištrauka – pasakojimas apie susitikimą su kalbos taisytoja, arba Žodgauda, vardu Gana Vargubau.


Skelbimai

  • 2016 m. spalio 15 dieną Vilniuje, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11), rengiamas Lietuvių kalbos draugijos XVI suvažiavimas. (Pradžia 10 val.)

  • 2016 m. gruodžio 8–9 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejuje mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, skirta Jurgio Šlapelio 140-osioms gimimo metinėms, Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110-osioms įkūrimo metinėms, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ 110-osioms metinėms (rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas). Pranešimų temų su tezėmis laukiama iki lapkričio 1 d.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.