Spausdinti
Devintajame 2014-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje apie projekto „Emigrantų kalba“ vadovė M. Ramonienė pasakoja apie įvairių kartų išeivių kalbines nuostatas, „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ vyr. redaktorė D. Liutkevičienė – apie žodyno sandarą, pavyzdžių pateikimą, internete šiemet paskelbtą antraštyną; G. Akelaitienė rašo apie nežinomo asmens 1934 m. sudarytą prezidento Antano Smetonos giminės genealoginį medį ir atkreipia dėmesį į asmenvardžių formas; R. Urnėžiūtė įspėja, kad pasakymas „siųsti (stiprią, aiškią…) žinią ar žinutę“ stumia iš vartosenos kitus minties lietuviškos raiškos būdus, kitame straipsnyje pristato mokslo leidinio „Archivum Lithuanicum“ 14-ąjį ir 15-ąjį tomus; kronikos skyrelyje „Lietuvių kalbos draugijoje“ – apie Dieveniškėse surengtą jaunųjų filologų stovyklą; skelbiamas Jono Jablonskio paminklo statymo iniciatyvinės grupės kreipimasis kt...


TURINYS
 

Meilutė Ramonienė. Ar mūsų išeivijai svarbi lietuvių kalba? ..... 3

Pasakojama apie neseniai baigto projekto „Emigrantų kalba“ rezultatus, pateikiama autentiškų apklausų ištraukų, atspindinčių įvairių kartų išeivių kalbines nuostatas.

Rita Urnėžiūtė. Labai stipri žinutė pasauliui ..... 8

Nagrinėjama junginio siųsti (stiprią, aiškią…) žinią (žinutę) kilmė ir reikšmė. Pateikiama pavyzdžių (daugiausia iš žiniasklaidos), atskleidžiančių, kaip šis junginys stumia iš vartosenos kitus minties raiškos būdus.


Aktualijos

„Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ žengia į internetą (Danutė Marija Liutkevičienė, kalb. Rita Urnėžiūtė) ..... 15

Lietuvių kalbos instituto svetainėje vasaros pradžioje paskelbtas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ antraštynas. Apie šio seniai laukiamo žodyno sandarą, pavyzdžių pateikimą ir žodyno rengėjų dirbamus darbus pasakoja jo vyriausioji redaktorė Danutė Marija Liutkevičienė.


Iš praeities

Prezidento Antano Smetonos jubiliejiniai metai (žvilgsnis į rankraštinį genealoginio medžio eskizą) (Gražina Akelaitienė) ..... 18

Rašoma apie nežinomo asmens 1934 m. sudarytą prezidento Antano Smetonos giminės genealoginį medį, atkreipiamas dėmesys į šiame dokumente pateikiamas asmenvardžių, ypač moterų pavardžių, formas.


Apžvalga ..... 25

Rita Urnėžiūtė rašo apie mokslo leidinio „Archivum Lithuanicum“ 14-ąjį ir 15-ąjį tomus.


Kronika ..... 27

Šio numerio kronikos skyrelyje „Lietuvių kalbos draugijoje“ pasakojama apie Dieveniškėse surengtą jaunųjų filologų stovyklą.


Informuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija ..... 30


Iš skaitinių
..... 31
 

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė


Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.