Spausdinti
   Spalio 4 d. įvyko aštuntasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonių vykdymo konkurso skelbimo.
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino kalbos programas vykdančių institucijų šių metų II ketvirčio projektų vykdymo ataskaitas;
2. priėmė sprendimą dėl lėšų skyrimo Lietuvių kalbos institutui projektui Kalbinių variantų funkcionavimas Lenkijos Punsko ir Seinų krašte bei Alytaus rajone vykdyti pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą;  
3. priėmė sprendimą dėl lėšų skyrimo Vilniaus universitetui ir Lietuvių kalbos institutui lituanistikos sklaidos projektams (lituanistinių leidinių leidybai) pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vykdyti;
4. priėmė sprendimą dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonių vykdymo konkurso skelbimo;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.