Spausdinti
, programos
Lapkričio 13 d. įvyko aštuntasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas.

Lapkričio 13 d. įvyko aštuntasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdžiusio VšĮ „Žodis – ne žvirblis“ projekto „Vaidybinės mokomosios šviečiamosios televizijos laidos „Žodis – ne žvirblis“ baigiamąją ataskaitą;
3. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdžiusio Vilniaus universiteto pagal projektą „Emigrantų kalba“ parengtos monografijos rankraštį;
4. paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų Lietuvių kalbos institutui R. Vladarskienės ir L. Murinienės leidiniui „Administracinės kalbos aktualijos“ publikuoti Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje;
5. papildomai skyrė lėšų iš Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos Vilniaus universitetui projektui „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis“ vykdyti;
6. svarstė aukštųjų universitetinių mokyklų pateiktą lėšų poreikį specialybės kalbos kursui dėstyti 2015 m.;
7. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų 2014 m. išleistų lituanistinių leidinių sąrašą;
8. svarstė kitus einamuosius reikalus.