Spausdinti
, programos
Spalio 3 d. įvyko aštuntasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba nutarė skelbti viešą konkursą 2014–2016 metais vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 6 priemones.

 

Spalio 3 d. įvyko aštuntasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų II ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pateiktą patikslintą specialybės kalbos dėstymo baigiamąją ataskaitą;
3. patvirtino Lietuvių kalbos instituto vykdyto projekto „Lietuvių tarmės XIX a. pab.–XX a. pr. rašytiniuose šaltiniuose: tarminė Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika“ ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto teiktos paslaugos „Lietuvos Respublikos terminų banko duomenų pildymas“ baigiamąsias ataskaitas;
4. skyrė papildomai lėšų Lietuvių kalbos institutui projektui „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. II tomas. Naujasis testamentas“ vykdyti;
5. aptarė Lietuvių kalbos instituto pateikto Kazimiero Garšvos knygos „Latvijos lietuvių šnektos“  rankraščio Kalbos komisijos ekspertų recenzijas;
6. nutarė skelbti viešą konkursą 2014–2016 metais vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 6 priemones;
7. paskyrė Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto pateiktų patikslintų paraiškų ekspertus;
8. svarstė kitus einamuosius klausimus.