Spausdinti

Aštuntajame 2016-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje A. Zakaravičiūtė pateikia duomenų apie pietų aukštaičių tarmės, būtent Veisiejų krašto šnektos būklę; V. Buivydienė recenzuoja grupės Kauno technologijos universiteto mokslininkų parengtą studiją „Organizacijų inovacinė kultūra“; L. Lapinskeinė aptaria 1927 m. Petro Būtėno laiške prof. Eduardui Volteriui suminėtus duomenis apie Anykščių kraštą (į kelionę dviračiu buvo išsiruošta ieškoti istorinės Vorutos pilies buvimo ženklų); R. Urnėžiūtė apžvelgia kalbotyros mokslo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ 17-ąjį tomą, E. Jasionytė-Mikučionienė – VU elektroninį žurnalą „Lietuvių kalba“; palydint žodynininkę Zitą Virginiją Šimėnaitę (1950–2016 m.) ir dialektologę Aušrą Kaikarytę (1976–2016 m.) prisimenami jų darbai... 

TURINYS


Agnė Zakaravičiūtė. Jaunesniosios Veisiejų krašto kartos gimtoji šnekta: dabartis ir perspektyvos ..... 3

Šiandien vis dažniau kalbama apie pietų aukštaičių, vadinamųjų dzūkų, šnektų silpnėjimą ir pokyčius, pastebimus jau ne tik mokslininkų, bet ir pačių vietinių šio regiono gyventojų. Esminius tarmės kaitos procesus rodo jaunesniosios kartos vartojama šnekta (lyginant su vyresniųjų pateikėjų vartojamu tarminiu kodu) ir šios kartos atstovų sąmoningai arba pasąmoningai deklaruojamos kalbinės nuostatos.
Per šių metų ekspedicijas Veisiejų punkte ir jo apylinkėse surinkta medžiaga atskleidė, kad šiame krašte gyvenančio jaunimo kalba pasižymi ne vienu tarminiu požymiu, o pateikėjų kalbinės nuostatos yra gana palankios tarmei. Tačiau ir pačios tarminės ypatybės, jų stiprumas ar vartojimo dažnumas, ir tarmės ar tarminio kalbėjimo suvokimas jau yra pasikeitęs.
Atsižvelgiant į Veisiejų krašto ir Veisiejų šnektos gyvybingumo rodiklius, matyti dinamiškojo tarmės varianto perspektyvų. Svarbu, kad vietos šnekta netaptų tik siaurai vartojamu šnekamosios kalbos variantu. Tarminės kultūros ugdymo turėtų nepamiršti vietos valdžios institucijos, pedagogai, visi Veisiejų krašte ir šiam kraštui dirbantys ir kuriantys asmenys.


Recenzijos

Brigita Janiūnaitė, Monika Petraitė, Giedrius Jucevičius. Organizacijų inovacinė kultūra (rec. Vaida Buivydienė) ..... 11

Nagrinėjama Kauno technologijos universiteto mokslininkų grupės parengtos studijos „Organizacijų inovacinė kultūra“ (Kaunas: Technologija, 2014) kalba.


****
Žodynininkė Zita Virginija Šimėnaitė (1950–2016) (Gertrūda Naktinienė, Aurelija Gritėnienė) ..... 15

Kolegių atsisveikinimo žodis kalbininkei, didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ bendradarbei Zitai Virginijai Šimėnaitei.

****
Palydint Aušrą
(Aušra Kaikarytė, 1976–2016) (Rita Urnėžiūtė) ..... 20

Rugpjūčio 4 d. netekome gabios ir darbščios dialektologės Aušros Kaikarytės.


Iš praeities

Eduardo Volterio 150-osioms ir Petro Būtėno 120-osioms gimimo metinėms

Anykščių kraštas viename Petro Būtėno laiške prof. Eduardui Volteriui (Lionė Lapinskienė) ..... 24

1927 m. vasaros pabaigoje Eduardo Volterio paragintas Petras Būtėnas dviračiu keliavo po Anykščių kraštą ieškodamas istorinės Vorutos pilies buvimo ženklų. Po išvykos rašytame laiške užfiksuota vertingų vardyno duomenų, atspindėtas to krašto geografinis, socialinis ir etnografinis vaizdas.


Apžvalga

Archivum Lithuanicum 17 (Rita Urnėžiūtė) ..... 29

Pristatomas kalbotyros mokslo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ 17-asis tomas (turinį žr. LKI.lt). 

Lietuvių kalba 1–10 (Erika Jasionytė-Mikučionienė) ..... 30

Apžvelgiamas Vilniaus universitete rengiamas elektroninis žurnalas „Lietuvių kalba“, prieinamas el. adresu www.lietuviukalba.lt (vyr. redaktorė Irena Smetonienė). Nuo 2007 iki 2016 m. išleista 10 numerių. 


Iš skaitinių
..... 32

Ištrauka iš Antano Biliūno „Baltųjų šešėlių“ atskleidžia, kad Jonas Biliūnas domėjęsis savo krašto žmonių kalba ir rinkęs jų posakius.


Skelbimai

  • 2016 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyks 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“ (rengia Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas, Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra, Lituanistinių tyrimų centras).
  • 2016 m. spalio 7 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) vyks mokslinis terminologijos seminaras „Terminologija ir žodžių daryba“. Kviečia LKI Terminologijos centras.
  • Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“. Darbų laukiama iki 2016 m. lapkričio 14 d. (plačiau žr. www.lki.lt). 


Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.