Spausdinti

      Birželio 18 d. nuotoliniu būdu įvyko septintasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl konkurso vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę skelbimo.

      Septintajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė patikslintos paraiškos vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 1 priemonę ekspertizę, paskyrė lėšas projektui vykdyti;
2. priėmė sprendimą dėl konkurso vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę skelbimo;
3. priėmė sprendimą dėl terminų straipsnių rinkinių rengimo paslaugų pirkimo;
4. paskyrė Visagino švietimo pagalbos tarnybos vykdomo projekto Valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimas baigiamosios ataskaitos ekspertus.