Spausdinti
, programos
Spalio 9 d. įvyko septintasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų II ketvirčio ataskaitas.

Spalio 9 d. įvyko septintasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų II ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdžiusio Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro projekto „Vietovardžių žodyno „Pasaulio vietovardžiai. Azija II (Kambodža–Vietnamas)“ rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Lietuvių kalbos institutui leidiniui „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai. Rytų aukštaičiai panevėžiškiai“ išleisti;
4. paskyrė VšĮ „Žodis – ne žvirblis“ vykdyto projekto „Televizijos laidos „Žodis – ne žvirblis“ kūrimas“ baigiamosios ataskaitos ekspertus;
5. svarstė dr. K. Garšvos atsakymą knygos „Latvijos lietuvių šnektos“ rankraštį vertinusiems Kalbos komisijos ekspertams;
6. svarstė Socialinių-edukacinių iniciatyvų centro PLIUS paraišką skirti lėšų valstybinės kalbos mokymo kursams suaugusiems kitakalbiams organizuoti;
7. nutarė apklausti aukštąsias universitetines mokyklas dėl lėšų poreikio specialybės kalbos kursui dėstyti 2015 m.;
8. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų 2014 m. išleistų terminų žodynų sąrašą;
9. svarstė kitus einamuosius reikalus.