Spausdinti
, programos
Birželio 20 d. įvyko septintasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Birželio 20 d. įvyko septintasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. aptarusi institucijų pateiktų paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos darbus ekspertų išvadas nutarė 3 paraiškas įtraukti į 2014–2016 metais remtinų projektų sąrašą, 2 paraiškas tikslinti, 1 paraiškos neremti;
2. aptarusi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pateiktos specialybės kalbos dėstymo baigiamosios ataskaitos ekspertų išvadas nutarė ataskaitą tikslinti;
3. skyrė lėšų Lietuvių kalbos institutui Klementinos Vosylytės „Palyginimų žodynui“ spaudai parengti;
4. svarstė kitus einamuosius klausimus.