Spausdinti
   Liepos 23 d. įvyko šeštasis 2019 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė patikslintų paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertizes ir skyrė lėšų jiems įgyvendinti.
 
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė patikslintų paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertizes;
2. skyrė lėšų iš Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2019 m. lituanistikos sklaidos projektams vykdyti;
3. patvirtino Visagino švietimo pagalbos tarnybos vykdyto projekto Valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimas baigiamąją ataskaitą; 
4. aptarė Gimtosios kalbos žurnalo leidybos 2020 m. koncepciją;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.