Spausdinti
, programos
Birželio 12 d. įvyko šeštasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą II ketvirtį pradėjusių vykdyti institucijų 2014 metų kalendorinius darbo planus.

Birželio 12 d. įvyko šeštasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdžiusio Vilniaus universiteto lituanistikos mokslinio tyrimo projekto „Emigrantų kalba“ baigiamąją ataskaitą;
2. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą II ketvirtį pradėjusių vykdyti institucijų 2014 metų kalendorinius darbo planus;
3. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų R. Mikelionytės ir kt. leidinio „Kalba mane augina“, d. 1, 2 sąrašą;
4. svarstė kitus einamuosius reikalus.