Spausdinti
, programos
Gegužės 10 d. įvyko šeštasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Gegužės 10 d. įvyko šeštasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. 

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. aptarė institucijų pateiktas paraiškas vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos darbus ir paskyrė jų ekspertus;
2. aptarė pakartotinai vertintos Lietuvių kalbos instituto paraiškos ekspertų išvadas;
3. skyrė lėšų projekto „Tarmių tekstynas“ knygoms „Jurbarko apylinkių tekstai“ ir „Dusetų apylinkių tekstai“ (su kompaktinėmis plokštelėmis) leisti;
4. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų I ketvirčio ataskaitas;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.