Spausdinti

Šeštajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje skelbiami ir komentuojami veiksmažodžių kirčiavimo normos pakeitimai, aiškinama žodžio Biblija kilmė,  apžvelgiamos keturios konferencijos – „Tauta ir tapatybė kalboje“, „Lietuvių kalbos apsauga: mitai ir tikrovė“, „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“, 8-oji Lietuvių terminologijos forumo konferencija, skelbiamas Lietuvių kalbos draugijos valdybos nutarimas dėl draugijos padalinių užsienio valstybėse... 

 

TURINYS


Rūta Kazlauskaitė. Kintantys veiksmažodžių kirčiavimo polinkiai ir atnaujintos kirčiavimo rekomendacijos ..... 3

2018 m. gegužės 3 d. VLKK posėdyje patvirtintos atnaujintos veiksmažodžių kirčiavimo rekomendacijos. Pagrindiniai principai, kuriais remdamasi VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė parengė mišriųjų, priesaginių ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimo rekomendacijas, yra trys. Rekomendacijos atnaujintos taip: 1) išbraukti neaktualūs variantai, 2) sukeisti vietomis anksčiau aprobuoti variantai, į priekį iškeliant dažnesnį, ir 3) naujai įrašyti antrieji variantai.

Persvarstyti nusistovėjusias normas ir jas pakoreguoti, teikti atnaujintas rekomendacijas leidžia informatyvūs sisteminiai duomenys apie visuomenės kirčiavimo polinkius. Tokių duomenų sukaupta įvykdžius plačios aprėpties projektus „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ (2011–2013 m., vadovė Asta Kazlauskienė) ir „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykio su dabartine vartosena tyrimas“ (2014–2016 m., vadovas Bonifacas Stundžia).


Mums rašo

Kazimieras Ambrasas SJ. Kaip ir iš kur atsirado žodis Biblija? ..... 7

Kalbant apie žodžio Biblija kilmę svarbus vakarų Libano miesto Biblo vardas. Kaip tik nuo šio uostamiesčio, senovės finikiečių miesto, graikiško vardo Byblos ir reikia pradėti aiškintis žodžio Biblija istoriją.


Aktualijos

Rita Urnėžiūtė. Kalbos priežiūros mitų atpažinimo pratybos ir svarstybos ..... 8

Balandžio 18 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Valstybinės kalbos inspekcija kartu su Kultūros ministerija surengė konferenciją-diskusiją „Lietuvių kalbos apsauga: mitai ir tikrovė“. Apžvelgiami konferencijoje skaityti pranešimai ir diskusijos dalyvių komentarai.


Kronika ..... 15

Pasakojama apie tris mokslines konferencijas. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė rašo apie Lietuvių kalbos institute vykusią konferenciją „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“. Vilma Zubaitienė pasakoja apie tarptautinę konferenciją „Tauta ir tapatybė kalboje“. Asta Mitkevičienė apžvelgia 8-osios Lietuvių terminologijos forumo konferencijos pranešimus ir terminologijos artelėse nagrinėtas problemas.


Teisės aktai

Veiksmažodžių kirčiavimo normų pakeitimai – VLKK protokoliniai nutarimai Nr. PN-6 (k-13.1), PN-7 (k-14.2), PN-8 (k-15.2) ..... 31

Skelbiamos atnaujintos rekomendacijos dėl pirminių, mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo.


Lietuvių kalbos draugijos valdybos nutarimas dėl draugijos padalinių užsienio valstybėse
..... 32

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.