Spausdinti
   Birželio 27 d. įvyko penktasis 2019 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertizes.
    
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertizes;
2. apsvarstė Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2019 m. remtinų lituanistikos sklaidos projektų sąmatos projektą;
3. patvirtino Vilniaus universiteto projekto „Lietuvių kalbos žargono lingvistinės ypatybės“ ir Klaipėdos universiteto projekto „Leidinio „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“ rengimas“ kalendorinius darbo planus; 
4. patvirtino Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos vykdymo 2016–2018 m. baigiamąją ataskaitą.
5. paskyrė Visagino švietimo pagalbos tarnybos vykdyto projekto baigiamosios ataskaitos ekspertus;
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.