Spausdinti
   Birželio 7 d. įvyko penktasis 2018 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba svarstė paraiškų ekspertizes finansuoti projektus 2018–2020 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą.
   
Koordinavimo taryba svarstė:
1. Vilniaus universitete pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą vykdyto projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ darbo grupės atsakymą baigiamosios ataskaitos ekspertams;
2. paraiškų ekspertizes finansuoti projektus 2018–2020 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą;
3. kitus einamuosius klausimus.