Spausdinti
, programos
Gegužės 29 d. įvyko penktasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2015 metų išlaidų sąmatos projektą.

Gegužės 29 d. įvyko penktasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2015 metų išlaidų sąmatos projektą;
2. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų I ketvirčio ataskaitas;
3. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdžiusių institucijų metinę ir baigiamąsias ataskaitas ir jų ekspertizes;
4. nutarė tikslinti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdžiusio Vilniaus universiteto lituanistikos mokslinio tyrimo projekto „Emigrantų kalba“ baigiamąją ataskaitą;
5. paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų Lietuvių kalbos institutui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai“ vykdyti;
6. pratęsė Šiaulių universitete vykdomo lituanistikos mokslinio tyrimo projekto „Jokūbo Morkūno „Postilės (1600)“ mokslinio leidimo rengimas“ vykdymo terminą;
7. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų lituanistinių leidinių sąrašą;
8. svarstė kitus einamuosius reikalus.