Spausdinti

Penktajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje A. Balašaitis rašo apie senųjų lietuviškų žodynų likimą – dingusius, ieškotus, prikeltus; Z. Alaunienė siūlo permąstyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino koncepciją: kaip suformuluoti įvykdomus rašinio reikalavimus mokiniams ir aiškius vertinimo kriterijus vertintojams; A. Pangonytė aiškina VLKK nutarimą greta pavadinimo Gruzija pripažinti autentiškąjį Sakartvelas; A. Gritėnienė pasakoja apie 4-ąjį nacionalinį konkursą „Mano žodynas“, R. Urnėžiūtė ir I. Skramtai – apie pirmąją virtualią lietuvių kalbos viktoriną... 


TURINYS


Antanas Balašaitis. Lietuviškų žodynų keliai ir likimai ..... 3

Rankraštinių ar seniai išspausdintų žodynų likimai neretai būna dramatiški. Lietuviškų žodynų rankraščių, retų spausdintų žodynų egzempliorių įvairiais keliais yra pakliuvę į Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekas, archyvus, mokslo tiriamąsias įstaigas. Norint išgelbėti vertingus raštijos paminklus mokslininkams yra tekę leistis į pavojingas keliones, kaip antai pirmąją pokario žiemą Povilo Pakarklio vadovaujamai ekspedicijai į Karaliaučiaus kraštą.


Aktualijos 

Zita Asta Alaunienė. Valstybinės lietuvių kalbos būklė mokykloje – ką galima taisyti jau dabar? ..... 6

Dabartinė lietuvių kalbos padėtis, autorės manymu, yra paradoksali. Apžvelgusi jos ypatumus, kalbininkė plačiau rašo apie vieną paradoksą: pastangas kovoti su smunkančiu raštingumu ir nesidomėjimą to neraštingumo priežastimis. Ieškant priežasčių skatinama žvelgti į mokyklą, į nesibaigiančias lietuvių kalbos mokymo turinio reformas, prieštaringus brandos egzamino rašinio reikalavimus ir vertinimo kriterijus. Teikiamas projektas, kaip būtų galima suformuluoti tokius rašinio reikalavimus, kokius mokiniai gali įvykdyti, ir tokius vertinimo kriterijus, kurie būtų aiškūs vertintojams.


Rita Urnėžiūtė, Indrė Skramtai. Pirmoji virtuali lietuvių kalbos viktorina – be įtampos, be sienų ir su linkėjimais tęsti ..... 14


Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Lietuvių kalbos draugija pirmą kartą surengė visuotinę virtualią lietuvių kalbos viktoriną. Ir dalyvių, ir nugalėtojų skaičius gerokai viršijo rengėjų lūkesčius, o palankūs vertinimai bus didžiausia paskata tokią viktoriną surengti ir kitąmet.


Aurelija Gritėnienė. Baigėsi ketvirtasis nacionalinis konkursas „Mano žodynas“ ..... 20

Lietuvių kalbos instituto žodynininkai ir Lituanistikos židinys nuo 2012 m. kas dvejus metus rengia nacionalinį konkursą „Mano žodynas“. Šių metų konkursui gauta daugiau kaip 30 įvairiausių žodynų ir žodynėlių. Kitaip nei ankstesniais metais, sulaukta daugiau vietovardžių, asmenvardžių žodynų, grožinės literatūros kūrinių žodynų. Sumažėjo žargono ir svetimybių žodynėlių. Konkurso nugalėtojų darbuose vertingos medžiagos gali rasti mokytojai ir mokiniai, kraštotyrininkai, tautosakininkai, istorikai.


Kronika
..... 27

Pasakojama apie du Lietuvių kalbos draugijos renginius: Šaukėnuose vykusį kalbininko Alberto Rosino 80-ųjų gimimo metinių minėjimą ir Jurbarke surengtą popietę, skirtą kraštiečiams kalbininkams Elenai Grinaveckienei ir Jonui Paulauskui.


Teisės aktai 

VLKK nutarimas Nr. N-1 (163) (su Aistės Pangonytės komentaru) ..... 31

Skelbiamas VLKK nutarimas dėl alternatyvaus Gruzijos vardo varianto Sakartvelas, komentare aiškinami šio sprendimo motyvai.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m. 
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.