Spausdinti

Penktajame 2015-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje I. Mitunevičiūtė nagrinėja paauglių atsakymus apie skaitymą ir mėgstamiausias knygas; I. Mataitytė aptaria būdvardžio „atsakingas, -a“ ypatumus – darybą, valdymą, reikšmes; Z. Zinkevičius siūlo tautovardį „čigonai“ palikti tautosakai ir istorijai, o dabartinėje kalboje leisti įsitvirtinti naujam įvardijimui „romai“; R. Bakšienė ir R. Urnėžiūtė kalbina 75-metį švenčiantį profesorių Antaną Pakerį; kronikos „Valstybinės kalbos“ skyrelyje apžvelgiamos pastarųjų mėnesių Lietuvos lingvistinio gyvenimo aktualijos…

TURINYS

Inga Mitunevičiūtė. Mokiniai apie skaitymą, knygas ir knygų kalbą ..... 3

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centras tradiciškai kiekvienais metais renka skaitomiausių knygų penketukus. Knygos grupuojamos į dvi kategorijas – vaikų ir paauglių. Vaikai prašomi įvardyti penkias mėgstamiausias knygas ir atsakyti į anketos klausimus: Kodėl patinka skaityti? Iš kur gaunate knygų? Kas skatina skaityti? Ką siūlote, patariate leidėjams, bibliotekininkams, mokytojams?

Mažųjų kategorijos – 1–6 klasių mokinių – atsakymai dažnai sukelia šypseną, o vyresniųjų – 7–12 klasių mokinių – leidžia daryti rimtesnius apibendrinimus, kartais stebina rimtomis įžvalgomis ir pastabomis. Straipsnio autorė kaip tik ir nagrinėja šios amžiaus grupės vaikų anketų duomenis. Mokinių atsakymai rodo, kad jaunieji skaitytojai nėra abejingi knygų kalbos kokybei.

Inga Mataitytė. Atsakingi – ministrai, vagys ir… plaukai ..... 6

Būdvardis atsakingas nėra toks paprastas, įprastas, aiškus, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirmiausia jis neįprastas dėl savo darybos: su priesaga -ingas būdvardžiai paprastai daromi tik iš daiktavardžių ir būdvardžių, o atsakingas padarytas iš veiksmažodžio atsakyti. Bendrinėje kalboje, be jo, tėra dar tik vienas toks būdvardis – supratingas.

Kalbos kultūros praktikoje atsakingas yra kliuvęs dėl savo valdymo (atsakingas kam, o ne prieš ką).

Tačiau bene daugiausia klaustukų kyla dėl jo reikšmių, mat šį būdvardį linkstama vartoti nebe vien „Dabartinės kalbos žodyne“ pateikiamomis reikšmėmis: atsakingas – 1. „toks, už kurį reikia atsakyti, svarbus“, 2. „kuris atsako, garantuoja“.

Politikoje ir apie ją rašančioje žiniasklaidoje atsakingas reiškia ir „prisiimantis arba turintis prisiimti atsakomybę dėl neigiamų (dažniausiai politinių) veiksmų; toks, kuriam tenka atsakomybė“. O iš šios reikšmės atsišakoja naujoviška būdvardžio atsakingas vartosena reikšme „kaltas“ kontekstuose, susijusiuose nebūtinai su politika, bet ir su kriminaliniais nusikaltimais ar kitokia kalte: Muziejaus apsaugos sistema buvo aukščiausios kokybės, tačiau kažkaip už vagystę atsakingi asmenys sugebėjo per itin trumpą laiką išsinešti kūrinius

Atskira tema būtų šio būdvardžio perkeltinis, suasmenintas vartojimas apibūdinti mechanizmo detalės, organizmo organo ar pan. funkcijoms ir savybėms, kai norima neva vaizdžiai nusakyti to dalyko reikalingumą visoje sistemoje: Už ką atsakinga relė prie vairuotojo kojų?; Į kairę nuo skrandžio yra kasa, atsakinga ne tik už virškinimą, bet ir už hormonų kontrolę. Kartais tokia vartosena gerokai peržengia saiko ribas.


Mums rašo

Trumpame laiške siūloma čigoną palikti tautosakai ir istorijai, o dabartinėje kalboje leisti įsitvirtinti romui.

„Niekaip neįsivaizduoju, kad mes neturėtume stiprios lituanistikos…“ (Antanas Pakerys, kalb. Rima Bakšienė ir Rita Urnėžiūtė) ..... 11

Kalbiname 75-metį švenčiantį profesorių Antaną Pakerį: kas nulėmė sprendimą pasirinkti lituanistikos studijas ir fonetikos tyrimus, su kokiais prietaisais prieš kelis dešimtmečius buvo dirbama eksperimentinės fonetikos laboratorijoje, kaip išlaikyti lituanistikos prestižą ir kas sieja fonologiją su pomologija…


Kronika
..... 18

Kronikos „Valstybinės kalbos“ skyrelyje apžvelgiamos pastarųjų mėnesių Lietuvos lingvistinio gyvenimo aktualijos.


VLKK nutarimai

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa (VLKK nutarimas Nr. N-2 (157)) ..... 28

Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašas (VLKK protokolinis nutarimas Nr. PN-3) ..... 32

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

VLKK remia teminius žurnalo puslapius.