Spausdinti
, programos

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų I ketvirčio ataskaitas (PDF, 4 MB) ;

2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.

2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.2. patvirtino Lietuvių kalbos institute vykdyto projekto „Seniausios bažnytinės knygos Lietuvoje (Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygos) publikacijos rengimas“ metinę ir baigiamąją ataskaitas;
3. patvirtino Vilniaus universitete vykdyto projekto „Elektroninis mokslo šaltinis „Istorinis lietuvių kalbos žodynas“ patikslintas metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. paskyrė finansavimą iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ vykdyti;
5. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2016 metų išlaidų sąmatos projektą;
6. svarstė kitus einamuosius reikalus.