Spausdinti
  Gegužės 30 d. įvyko ketvirtasis 2019 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertus.
 
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. paskyrė paraiškų finansuoti lituanistikos sklaidos projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2 uždavinio 4 priemonę ir 3 uždavinio 3 priemonę ekspertus;
2. apsvarstė paraiškos finansuoti projektą pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 1 uždavinio 1 priemonę ekspertizes;
3. apsvarstė patikslintų paraiškų finansuoti projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2 uždavinio 1 priemonę ekspertizes;
4. aptarė aiškinamojo Sporto terminų žodyno, t. 2 terminologinio ir terminografinio redagavimo paslaugos pirkimo sąlygas;
5. patvirtino Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2017–2018 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vykdyto projekto „Muzikos žodyno“ terminologinis ir terminografinis redagavimas baigiamąją ataskaitą;
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.