Spausdinti
, programos
Balandžio 3 d. įvyko ketvirtasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų dviem projektams – Lietuvos edukologijos universiteto projektui „Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje kalboje tyrimas: 2014–2016 m.“ ir Lietuvių kalbos instituto projektui „Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis“ – vykdyti.

Balandžio 3 d. įvyko ketvirtasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. išklausiusi Kazimiero Garšvos pasisakymą dėl paraiškos vykdyti projektą „Vilniaus krašto vardynas (lietuvių ir slavų kalbų vardyno kontaktai)“ vertinimo nutarė nesvarstyti paraiškos pakartotinai;
2. nutarė raštu kreiptis į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją dėl projekto „Kalbos konsultacijų teikimas bakalauro ir magistro darbų rengėjams“ dokumentų – 2014 m. programos sąmatos, vykdytojų sąrašo ir kalendorinio darbo plano – pateikimo;
3. paskyrė kalbos programas vykdžiusių institucijų metinės ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus;
4. aptarė Vilniaus universiteto paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ ekspertizes ir paskyrė finansavimą projektui vykdyti;
5. aptarė institucijų patikslintų paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ekspertizes;
6. paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų dviem projektams – Lietuvos edukologijos universiteto projektui „Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje kalboje tyrimas: 2014–2016 m.“ ir Lietuvių kalbos instituto projektui „Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis“ – vykdyti;
7. svarstė kitus einamuosius klausimus.