Spausdinti
, programos
Vasario 28 d. vykusiame Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdyje aptartos institucijų pateiktos paraiškos rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius ir paskirti jų ekspertai.

Vasario 28 d. įvyko ketvirtasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. aptarė institucijų pateiktas paraiškas rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius ir paskyrė jų ekspertus;
2. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdančių institucijų patikslintus kalendorinius darbo planus;
3. svarstė kitus einamuosius klausimus.