Spausdinti

Ketvirtajame 2019-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje G. Kačiuškienė supažindina su psicholingvistika ir šios srities mokslininkų taikomais metodais; A. Aleksaitė domisi infantiliąja kalba – skirta vaikams ir pilna deminutyvų; R. Vaskelaitė recenzuoja terminologų kolektyvo monografiją, skirtą informatikos ir kompiuterijos terminijai; Irena ir Mečislovas Žalakevičiai pasakoja, kaip kuriami ir norminami lietuviški pasaulio paukščių pavadinimai; skelbiama naujų duomenų apie kalbininko Jono Jablonskio gyvenimą Vilniuje, Kalvarijų gatvėje... 

 

TURINYS     

 

Genovaitė Kačiuškienė. Psicholingvistika ir jos tyrimo metodai ..... 3     

   Viena iš šiuolaikinių kalbotyros šakų – psicholingvistika – yra orientuota į gyvą kalbos ir supratimo procesą. Psicholingvistus domina, kaip žmonės suvokia garsus, žodžių reikšmes, gramatines formas ir kt. Aiškindamiesi šiuos dalykus, mokslininkai pasitelkia įvairius eksperimentus, atlieka anketines apklausas. Psicholingvistiniai tyrimai praverčia ir kitų sričių specialistams – teismo psichologams, automatinių teksto, balso atpažinimo, dirbtinio intelekto sistemų kūrėjams.


Agnė Aleksaitė. Lauksiu sąskaitėlės ir siuntinuko, arba deminutyvinė kalba suaugusiųjų pasaulyje ..... 8

   Vaikams skirta suaugusiųjų kalba vadinama vaikiškąja kalba. Ji labai skiriasi nuo įprastos suaugusiųjų kalbos, nes adresatas yra mažas vaikas. Yra universalių, daugeliui kalbų būdingų, vaikiškosios kalbos bruožų, yra ir skiriamųjų, būdingų tik kai kurioms kalboms. Išskirtinis lietuvių vaikiškosios kalbos bruožas – deminutyvų gausa. Deminutyvai užima svarbią vietą ne tik lietuvių vaikiškojoje ir vaikų kalboje, bet ir suaugusiųjų pokalbiuose. Naujausi lietuviakalbio interneto elektroninio diskurso tyrimai rodo, kad formuojasi savitas stilius – infantilioji kalba. Šis stilius ryškiausiai atsiskleidžia jaunų merginų ir moterų mėgstamuose interneto forumuose.


Recenzijos

Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Robertas Stunžinas, Alvydas Umbrasas, Palmira Zemlevičiūtė. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai (rec. Ramunė Vaskelaitė) ..... 14

   Grupės Lietuvių kalbos instituto terminologų parengtoje monografijoje įvairiais aspektais nagrinėjama jau ilgiau nei tris dešimtmečius vartojama kompiuterijos terminija. Recenzentė teigia, kad tai „įvairių skaitymo plotmių ir prasmių pilna knyga“, laukianti, kad „skaitytojas pasirinktų savą kodą ir prasmių klodus atsirakintų“.


Aktualijos

Rita Urnėžiūtė. Apie ornitologiją, genealogiją ir apie tai, kad pradėtą darbą reikia baigti ..... 19

   Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimo už lietuvių kalbos puoselėjimą laureatai Irena ir Mečislovas Žalakevičiai yra sukūrę apie 11 tūkst. paukščių pavadinimų. Rengdami „Paukščių pavadinimų žodyną“ autoriai įsitikino, kad terminų kūrimas – bendras specialistų ir kalbininkų darbas, bendros kompromisų paieškos. Su ornitologijos terminija daug dirba ne tik lietuviai, bet ir kitos tautos. „Kiekviena tauta kuria savus paukščių pavadinimus ir susiduria su panašiomis problemomis“, – sako Mečislovas Žalakevičius.


Iš praeities

Rita Urnėžiūtė. Jonas Jablonskis ir Kalvarijų gatvė ..... 24

   Kalbininkas Jonas Jablonskis, vos panaikinus lietuviškosios spaudos draudimą atvykęs į Vilnių, įsikūrė Kalvarijų gatvėje. Šios gatvės 20-ame name praleisti metai – vienas iš reikšmingiausių ir kūrybingiausių Jablonskio gyvenimo laikotarpių. Siekiant įamžinti kalbininko atminimą, savivaldybės sprendimu Jono Jablonskio vardu pavadintas iki tol buvęs bevardis skveras. Ar atsiras koks nors atminimo ženklas ir prie namo, kol kas neaišku.


Kronika ..... 29

   Vita Šventickienė, Vida Ragauskienė, Jūratė Budginienė rašo apie Kuršėnuose ir Rietave vykusius Lietuvių kalbos draugijos renginius. Džiuljeta Maskuliūnienė apžvelgia Šiauliuose vykusios 8-osios respublikinės konferencijos „Gimtoji kalba mokykloje“ pranešimus. Rūta Švedienė pasakoja apie Kėdainiuose surengtą konferenciją „Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo ir tyrimo istorija, reikšmė ir įamžinimas“. 

SKELBIMAI 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido šiuos Broniaus Dobrovolskio parengtus mokomuosius leidinius: 

Lietuvių kalbos draugija antrą kartą gegužės 7 d. rengia visuotinę virtualią lietuvių kalbos viktoriną. Atsakyti į 25 klausimus bus galima visą parą (Lietuvos laiku) – nuo vidurnakčio iki vidurnakčio – čia.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.

 

https://forms.gle/SCnV9Eu4yPer8R19A