Spausdinti

Ketvirtajame 2017-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje sveikinimo žodžiai stilistikos prof. Kazimierui Romualdui Župerkai (ŠU) ir jo straipsnis apie lietuvių charakterio bruožus kalbinėje raiškoje; V. Gasiliūno pasvarstymai, kaip Lietuvoje galėtų būti rengiami metų žodžio rinkimai; skelbiami VLKK nutarimai ir L. Bilkio, A. Ragauskaitės komentaras dėl upėvardžio Danė ir Dangė; Rita Katelytė pristato mokslo žurnalo „Terminologija“ 23-ąjį numerį; D. Kardelytė-Grinevičienė ir J. Švambarytė-Valužienė pasakoja apie 53-iąją Arturo Uozuolo (Arturs Ozols) dienos konferenciją; Marijonas Mikutavičius ir Giedrius Arbačiauskas – apie kalbos žaidimo įgarsinimą ir taisyklingą tartį „Žinių radijo“ laidoje... 

 

TURINYS

Kazimieras Romualdas Župerka. Apie lietuvių charakterio ir kalbėsenos savitumą ..... 3

Tautinį charakterį sudaro įvairių, netgi priešingų, bruožų dermė: jis apima tarminius (regioninius – etninių sričių) charakterius, kaimo ir miesto įdiegtus skirtingumus; tauta derina savyje lyčių, kartų bruožus. Vienų teigiama, kad lietuviai ramūs, santūrūs, nešokantys į akis, lyriški, kitų – kad sumanūs, ryžtingi… Vìsai tautai priskiriamus bruožus (t. y. tai, koks yra „vidutinis“ lietuvis) suvokiame tik kaip pripažinimą ryškesnių dominančių. Ypač tarp arčiau gyvenančių, giminingų kalbų tautų ne visada lengva įžiūrėti visai skirtingų bruožų. Dažniau pastebimas tų pačių būdingų bruožų skirtingas santykis, kiek kitokie deriniai.
Straipsnyje įdėmiau žvelgiama į tris bruožus, aptinkamus lietuvio stereotipuose: lyriškumą, santūrumą, humorą, ieškoma šių bruožų ir kalbėsenos atitikties.


Atgarsiai

Virginijus Gasiliūnas. Žodžiai kaip signa temporis ..... 11

Atsiliepdamas į Agnės Aleksaitės straipsnį „Metų žodžio rinkimai užsienyje ir Lietuvoje“ (GK 2017 3) autorius svarsto, kaip Lietuvoje galėtų būti rengiami metų žodžio rinkimai ir kas galėtų jų imtis.

Jolanta Vaskelienė, Džiuljeta Maskuliūnienė. Profesoriui Kazimierui Romualdui Župerkai – 80 ..... 13

Kolegių sveikinimo žodis žymiajam stilistikos specialistui Šiaulių universiteto profesoriui emeritui Kazimierui Romualdui Župerkai.


Apžvalga

Rita Katelytė. Terminologija (23) ..... 15

 

VLKK nutarimai

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-1 (160) (2017-03-30) ..... 17

Laimutis Bilkis, Alma Ragauskaitė. Dėl Danės upės papildomo vardo Dangė ..... 17

Balandžio 30 d. posėdyje VLKK nutarė papildyti Lietuvos vietovardžių sąrašą – įtraukti į jį upėvardžio Danė variantą Dangė. Vardyno specialistų komentare rašoma apie tris šio upėvardžio variantus – oficialųjį Danė ir šalutinius DangėDanija. Pagrindžiama, kodėl Dangė laikoma šalutine, neoficialiajai vartosenai skirta, forma.

Protokoliniai nutarimai 

Skelbiami keturių kirčiavimo rekomendacijų k-2, k-3, k-4, k-6 pakeitimai ir papildymai ..... 17

 

Kronika ..... 23

Balandžio mėnesio numerio kroniką sudaro trys skyreliai: „Personalijos“, „Konferencijos, renginiai“, „Švietimas“.
Greta keleto trumpai paminėtų renginių spausdinama plati 53-iosios Arturo Uozuolo (Arturs Ozols) dienos konferencijos (rengia Latvijos universitetas) apžvalga. Šių metų konferencija buvo skirta jubiliejinėms latvių kalbos gramatikoms: Heinricho Medemo (Heinrihs Mēdems) „Lotavica Gramatica“ (1737), „Gramatyka Inflansko-Lotewska“ (1817), Gustavo Bražės (Gustavs Braše / Braže) „Īsa Pamācīšana Latviešiem“ (1857), XIX a. antrosios pusės mokyklinėms latvių kalbos gramatikoms... (Parengė D. Kardelytė-Grinevičienė ir J. Švambarytė-Valužienė)
„Švietimo“ skyrelyje Vitalija Karaciejūtė rašo apie Alytuje surengtą konferenciją „Šiuolaikinė lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika“.

 

Iš klausinių ..... 23

Skaitytojai jau įprato kartkartėm žurnale rasti skyrelį „Iš skaitinių“, kuriame pateikiama įdomių, netikėtų pasvarstymų apie kalbą, kalbėtojus ar kalbininkus. Nuo šio numerio žurnale atsiras ne tik spausdintų tekstų, bet ir radijo, televizijos ar apskritai viešosios erdvės pokalbių fragmentų. Šį kartą prisimenama, ką apie kalbos žaidimo įgarsinimą ir taisyklingą tartį „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo Marijonas Mikutavičius ir Giedrius Arbačiauskas.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.