Spausdinti
Ketvirtajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje Marcelijaus Martinaičio citata, kolegų atsisveikinimo žodis Panevėžio pedagogui, ilgamečiam Lietuvių kalbos draugijos nariui Antanui Raudžiui, VLKK rekomendacija dėl parlamentų lietuviškų pavadinimų ir kt. Šiemet minint 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines I. Mataitytė peržvelgia, kaip sukilimas ir sukilėliai buvo vadinami spaudoje, grožinėje literatūroje, kraštotyrininkų užrašytuose senų žmonių atsiminimuose ir kt., A. Rimkutė recenzuoja Birutės Jatkauskienės ir Gitanos Tolutienės „Aiškinamąjį andragogikos terminų žodyną“, A. Balašaitis rašo apie Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyną“...

 
TURINYS
 

Marcelijus Martinaitis. Kreipimasis į archyvą dėl žemės sugrąžinimo Paserbentyje ..... 3


Neturiu kitų dokumentų, išskyrus dainas,
Žodyną, Maironio eilėraščius, seną verpstę:
tik tai gali paliudyti mano teisę į žemę.
– – – – – –


Inga Mataitytė. 1863 metų sukilimas ir sukilėliai kalboje ..... 4 

Šiemet minime 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines. Paties sukilimo metu skelbti lietuviški atsišaukimai, XIX ir XX a. pradžios spauda, grožinė ir kitokia literatūra, prieškario kraštotyrininkų užrašyti senų žmonių atsiminimai ir žodynų medžiaga rodo, kad sukilimas ir sukilėliai lietuvių kalboje vadinti įvairiai. Straipsnyje apžvelgiami skolinti ir savi šio sukilimo pavadinimai (vaina, metiežas, buntmetis, pastanija; lenkmetis, karė, maištas, sumišimas), minimi saviti vaizdingi pavadinimai bimbalų metai, klausutmetis. Atkreipiamas dėmesys ir į ankstesnių sukilimų (1794, 1831 m.) pavadinimus.

 
Recenzijos
 
Birutė Jatkauskienė, Gitana Tolutienė. Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas (rec. Aušra Rimkutė) ..... 12

Terminologės recenzijoje nagrinėjamas 2012 m. Klaipėdos universiteto leidyklos išleistas pirmasis Lietuvoje aiškinamasis andragogikos terminų žodynas. 


Liko pėdos, įmintos žemėj, – mūs visų širdy… ..... 16 

Kolegų atsisveikinimo žodis Panevėžio pedagogui, ilgamečiam Lietuvių kalbos draugijos nariui Antanui Raudžiui (1935–2013).

 
Apžvalga ..... 17
 
Antanas Balašaitis rašo apie Lietuvių kalbos instituto išleistą Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyną“.
 
Kronika ..... 20
 
Pasakojama apie šį pavasarį vykusias kalbininkų konferencijas ir kitus kalbos renginius, skelbiamas „Personalijų“ skyrelis.
 
VLKK rekomendacija dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų (su Aistės Pangonytės komentaru) ..... 27
 

Žiupsneliai

Motivuoti fililogai žada griauti įsišaknyjusius mitus (studentų atstovybės koordinatorės laiškas) ..... 32

Parengė vyr. redaktorė Rita UrnėžiūtėŽurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.