Spausdinti
, programos
Vasario 27 d. įvyko trečiasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino 2013 m. programų vykdymo ataskaitą.

Vasario 27 d. įvyko trečiasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino 2013 m. programas vykdžiusių institucijų patikslintų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;
2. patvirtino 2013 m. programų vykdymo ataskaitą;
3. patvirtino programas vykdančių institucijų patikslintus 2014 m. kalendorinius darbo planus;
4. paskyrė paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir jų variantų lingvistinė analizė ekspertus;
5. paskyrė institucijų patikslintų paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ekspertus;
6. svarstė kitus einamuosius klausimus.