Spausdinti
, programos
Vasario 21 d. įvyko trečiasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta programų 2012 m. vykdymo ataskaita ir nutarta ją teikti tvirtinti Kalbos komisijai kaip sudedamąją institucijos veiklos ataskaitos dalį.

Vasario 21 d. įvyko trečiasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:

1. atsižvelgdama į ekspertų išvadas patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos teigiamai įvertintas patikslintas institucijų baigiamąją ir metines ataskaitas;
2. patvirtino programų 2012 m. vykdymo ataskaitą ir nutarė ją teikti tvirtinti Kalbos komisijai kaip sudedamąją institucijos veiklos ataskaitos dalį;
3. patvirtino programas vykdančių institucijų 2013 m. kalendorinius darbo planus (tik kelis planus grąžino institucijoms tikslinti);
4. svarstė kitus einamuosius klausimus.