Spausdinti

     Trečiajame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje A. Pupkis polemizuoja su Vilniaus tartį tyrusių sociolingvistų išvadomis; VU mokslininkės supažindina su interaktyviu Akademinių frazių sąvadu; G. Čepaitienė svarsto, kaip pertvarkyti lietuvių kalbos ugdymo sistemą bendrojo lavinimo mokykloje; skelbiamas A. Antanaičio pranešimas, skaitytas antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose; pasakojama apie Janio Endzelyno konferenciją Rygoje ir gausius Lietuvių kalbos dienų renginius... 


TURINYS

Aldonas Pupkis. Bendrinės tarties normos ir vartosena (I) ..... 3

     Pastaraisiais metais skelbiama straipsnių, kuriuose nuosekliai kritikuojamos dabartinės lietuvių bendrinės kalbos tarties normos. Joms priešinama Vilniaus miesto gyventojų kalba ir tartis, nes ji esanti plačiai paplitusi, todėl gerbtina ir palaikytina. Straipsnyje primenama bendrinės tarties normų kodifikavimo ir praktinio ugdymo istorija, polemizuojama su Vilniaus tartį tyrusių sociolingvistų išvadomis.


Lina Plaušinaitytė, Joana Pribušauskaitė, Skaistė Volungevičienė, Vilma Zubaitienė. Akademinių frazių sąvadas: pagalba rašantiems baigiamuosius darbus ..... 9

     Autorių kolektyvo parengtame straipsnyje pasakojama apie Vilniaus universiteto mokslininkų parengtą interaktyvųjį atviros prieigos akademinės kalbos frazių sąvadą, praversiantį pirmuosius mokslo darbus rašantiems studentams. Sąvadą sudaro mokslo darbuose ir akademinėje kalboje įprastai vartojamos, nusistovėjusios frazemos (stabilieji junginiai ar kiek ilgesnės frazės), kuriomis galima atskleisti rašomo teksto struktūrą, parodyti autoriaus poziciją ir atkreipti dėmesį į svarbiausius dėstomų minčių aspektus. Šios frazės naudingos studentams formuluojant darbo temą ir tikslus, keliant klausimus ir hipotezes, referuojant mokslinius tyrimus, analizuojant medžiagą, komentuojant tyrimo eigą bei rezultatus ir įvairiais kitais atvejais. Akademinių frazių sąvadas, žr. http://www.frazynas.flf.vu.lt/


Aktualijos

Audrys Antanaitis. Lietuvių kalba – vakar, šiandien, rytoj ..... 15

     Straipsnyje, parengtame pagal pranešimą, perskaitytą antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose „Lietuvių kalba – tautos išlikimo laidas“, skirtuose Lietuvos kultūros kongreso 30-mečiui, gretinama lietuvių kalbos padėtis 1990 m. ir 2020 m., minimos aktualiausios kalbos politikos problemos ir keliami neatidėliotini uždaviniai.


Rita Urnėžiūtė. Geras pavadinimas – reklama įmonei ..... 17

     Pasakojama apie Valstybinės kalbos inspekcijos rengiamą tradicinį Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkursą ir 2019 m. nugalėtojams skirtą renginį. (Plačiau žr. Kalbos inspekcijos pranešime.)


Pedagogo užrašai

Giedrė Čepaitienė. Lietuvių kalbos ugdymas mokykloje ..... 23

     Straipsnyje, parengtame pagal pranešimą, perskaitytą antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose „Lietuvių kalba – tautos išlikimo laidas“, rašoma, kad, remiantis ugdymo programų reikalavimais, jau pradinėje mokykloje turėtų būti išugdytas gana raštingas žmogus. Dvyliktokų daromos klaidos rodo, kad tai, ko neišmokstama žemesnėse klasėse, lieka kaip spraga visam gyvenimui. Kad jaunuolis, baigęs bendrojo lavinimo mokyklą, būtų pakankamai raštingas, būtina pertvarkyti lietuvių kalbos ugdymo sistemą.


Mums rašo

Regina Kvašytė. Iš konferencijos Rygoje sugrįžus ..... 26

     Kasmet latvių baltisto Janio Endzelyno (Jānis Endzelīns, 1873−1961) gimimo dienos proga Ryga tampa daugelio kalbininkų traukos centru. Šiemet vasario 20−21 dienomis ten jau 57-­ą kartą surengta Endzelyno gimimo metinėms skirta tarptautinė mokslinė konferencija „Valoda un sabiedrība“ („Kalba ir visuomenė“).


Kronika ..... 29

     Skyrelyje „Lietuvių kalbos dienos“ Aušrinė Rinkevičienė rašo apie gausius ir turiningus šiauliečių renginius. Skyrelyje „Lietuvių kalbos draugijoje“ Jolanta Vaskelienė ir Džiuljeta Maskuliūnienė pasakoja apie tradicinę Šiaulių universitete rengiamą konferenciją „Gimtoji kalba mokykloje“, o Alma Paulauskienė prisimena LKD Kelmės skyriaus narių ir jų bičiulių renginį „Kelmės krašto šviesuolių keliais: Žalpiai“.

Kvietimas ..... 36

Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti jau 5-ajame nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“ (plačiau žr. LKI.lt pranešime). 

 

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.