Spausdinti

   Vasario 13 d. įvyko antrasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė paraiškų vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę ekspertizes.

   Antrajame šių metų posėdyje Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. apsvarstė paraiškų vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę ekspertizes ir skyrė lėšų remtiniems projektams vykdyti;
2. patikslino Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 2020 m. sąmatos projektą;
3. patvirtino Kalbos programas vykdančių institucijų 2020 m. kalendorinius darbo planus;
4. patvirtino Kalbos programų vykdymo 2019 m. ataskaitą;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.