Spausdinti
   Kovo 28 d. įvyko antrasis 2019 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 1 uždavinio 1 priemonės vykdymo konkurso skelbimo.
 
   Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino kalbos programas 2018 m. vykdžiusių institucijų patikslintas metines ir baigiamąsias ataskaitas;
2. paskyrė lėšas Vilniaus universitetui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui MOTINA. DUONA. ŽEMĖ (Konceptų analizė) vykdyti;
3. patvirtino Vilniaus universitete 2017–2019 m. vykdyto projekto Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui metinę ir baigiamąją ataskaitas;
4. patvirtino kalbos programas vykdančių institucijų 2019 m. kalendorinius darbo planus;
5. paskyrė paraiškų finansuoti projektus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones ekspertus;
6. priėmė sprendimą dėl Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 1 uždavinio 1 priemonės vykdymo konkurso skelbimo;
7. apsvarstė Apeliacijų dėl paraiškų ir projektų ataskaitų ekspertinio įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo projektą.