Spausdinti
, programos
Vasario 26 d. įvyko antrasis 2015 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos vykdymo 2014 metų ataskaitą.


     Vasario 26 d.
įvyko antrasis 2015 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

     Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:

1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdžiusių institucijų patikslintų baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;

2. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos vykdymo 2014 metų ataskaitą;

3. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų 2015 m. kalendorinius darbo planus;

4. paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų Lietuvių kalbos institutui lituanistikos mokslinio tyrimo projektui „Lietuvių ir slavų kalbų sąveikos XX a. pab.–XXI a. pr. tyrimas: sociolingvistinis aspektas (SOLIESLA)“ vykdyti;

5. patvirtino patikslintus Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų projektų vykdymo ataskaitų reikalavimus (žr. Programos. Ataskaitų reikalavimai);

6. patvirtino viešosioms bibliotekoms pirktinų ir neatlygintinai perduotinų leidinių sąrašą;

7. svarstė kitus einamuosius reikalus.