Spausdinti
, programos
Sausio 30 d. įvyko antrasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes.

Sausio 30 d. įvyko antrasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:
1. patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (toliau – programos) vykdančių institucijų IV ketvirčio ataskaitas;
2. patvirtino 2013 m. programas vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;
3. patvirtino programas vykdančių institucijų 2014 m. kalendorinius darbo planus;
4. nutarė skelbti konkursą vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir jų variantų lingvistinė analizė;
5. svarstė kitus einamuosius klausimus.