Spausdinti
, programos
Sausio 24 d. posėdyje Koordinavimo taryba svarstė ir tvirtino programas vykdančių institucijų metines ir (ar) baigiamąsias ataskaitas, patvirtino specialybės kalbos dėstymo aukštosiose universitetinėse mokyklose 2013 metais sąmatą, nutarė skelbti viešus konkursus rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius...

 

Sausio 24 d. įvyko antrasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.

Koordinavimo taryba priėmė šiuos sprendimus:

1. patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą vykdančių institucijų metinių ir (ar) baigiamųjų ataskaitų ekspertizes;

2. atsižvelgdama į ekspertų išvadas patvirtino abiejų programų teigiamai įvertintas institucijų metines ir (ar) baigiamąsias ataskaitas (institucijoms tikslinti grąžino tik keletą ataskaitų);

3. patvirtino pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą finansuojamo specialybės kalbos dėstymo aukštosiose universitetinėse mokyklose 2013 metais sąmatą;

4. skyrė papildomai lėšų Lietuvių kalbos institute vykdomam lituanistikos mokslinių tyrimų projektui „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augumyynis kóremy taalpynas augimys... 2-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas“;

5. nutarė skelbti viešus konkursus rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius;

6. svarstė kitus einamuosius klausimus.