Spausdinti
, įdomu , leksika

Antrajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje E. Jakaitienė apžvelgia, kaip kito lietuvių kalbos leksika per pastarąjį šimtmetį; I. Mataitytė recenzuoja knygą „Prezidento sargyboje. Leitenanto Povilo Skardžiaus istorija“; poeto dukrą, JAV etnologę Eleną Bradūnaitę-Aglinskienę kalbina A. Kruševičiūtė ir R. Urnėžiūtė, šioji dar pasakoja, kaip Gedimino kalnas Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose... 

TURINYS


Evalda Jakaitienė. Lietuvių kalba per šimtmetį – kaip pakito leksika? ..... 3

Kalba yra visuomeninis reiškinys, kuris gimsta, gyvena ir miršta kartu su visuomene. Kalbą veikia laiko perspektyva, joje palieka pėdsakų ne tik svarbesni ją vartojančios bendruomenės gyvenimo įvykiai, bet ir žmonės, kurie, priklausomai nuo bendravimo poreikių ar kalbėjimo situacijos, gali pasirinkti ar pasiūlyti vienokį ar kitokį kalbos variantą. Pats judriausias kalbos sluoksnis, greičiausiai reaguojantis į visuomeninio gyvenimo pokyčius, yra leksika. Straipsnyje apžvelgiama, kaip kito lietuvių kalbos leksika per pastarąjį šimtmetį, aiškinamasi, kokie buvo svarbiausi išoriniai veiksniai, turėję įtakos mūsų kalbos žodyno sudėčiai. 

(Straipsnis autorės ir žurnalo GK sutikimu skelbiamas http://lituanistusamburis.lt/evalda-jakaitiene-lietuviu-kalba-per-simtmeti-kaip-pakito-leksika/#more-11221.) 


Recenzijos


Prezidento sargyboje. Leitenanto Povilo Skardžiaus istorija (rec. Inga Mataitytė) ..... 17

Recenzuojama leidyklos „Versus aureus“ pernai išleista knyga, kurioje paskelbta unikali istorinė medžiaga: prezidento Antano Smetonos apsaugos būrio vado Povilo Skardžiaus atsiminimai ir prezidento žmonos Sofijos Smetonienės laiškai. (Sud. I. Jakubavičienė, red. R. Endzelytė.)


Aktualijos

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Kalba – tai didžiausias turtas, kurį mums tėvai perdavė (kalb. Aldona Kruševičiūtė ir Rita Urnėžiūtė) ..... 21

Pasibaigus Kazio Bradūno (1917–2009) metams skelbiamas pokalbis su poeto dukra, JAV etnologe Elena Bradūnaite-Aglinskiene, visus metus paskyrusia kelionėms po Lietuvą, susitikimams su žmonėmis ir pokalbiams apie pokario išeivių pastangas išsaugoti lietuvių kultūrą. 

(Straipsnis žurnalo GK sutikimu skelbiamas http://lituanistusamburis.lt/pokalbis-su-elena-bradunaite-aglinskiene.)


Rita Urnėžiūtė. Švaistuomenė laikėsi kaip Gedimino kalnas (Metų žodžio ir Metų posakio rinkimams pasibaigus) ..... 31

Vasario 21-ąją, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, paaiškėjo pirmą kartą Lietuvoje surengtų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų nugalėtojai. Portale www.lzinios.lt visuomenė Metų žodžiu išrinko žodį švaistuomenė, komisija daugiausia balsų skyrė nuošliaužai. Visuomenės ir komisijos nuomonės dėl Metų posakio sutapo: nugalėtoju paskelbtas posakis Laikausi kaip Gedimino kalnas.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.